•   Info@argo.org.gr

 

Σκοποί


Διεύθυνση Ομοσπονδίας

ΗΠΕΙΡΟΥ 41, ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 10439

Τηλέφωνο Ομοσπονδίας

ΤΗΛ: 211 1113992

Σκοποί και Μέσα Επίτευξης

Ομοσπονδία Αργώ

1 Σκοπός της Ομοσπονδίας, ως όργανο εκπροσώπησης των φορέων ψυχικής υγείας, σχεδιασμού και συλλογικής δράσης, είναι η ενιαία εμφάνιση και η κοινή εκπροσώπηση των φορέων ψυχικής υγείας ανεξαρτήτως νομικής μορφής (λ.χ. αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, σωματεία κ.λ.π.), καθώς και η υποστήριξη των θέσεών τους ενώπιον των Αρχών και των αρμοδίων φορέων, ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης τους, με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο και η ενημέρωση για τις ενδεικνυόμενες λύσεις και πρακτικές προς αντιμετώπιση κάθε είδους προβλήματος και γενικά κάθε ζητήματος που αντιμετωπίζουν οι φορείς κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Ψυχαργώς».


2. Ειδικότερα σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:


2.1 Να συντονίσει και να συμβάλει στην κατά το δυνατό κοινή μεθοδολογία, και διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας, με στόχο να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με έναν ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο.


2.2 Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας για τα θέματα που απασχολούν τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας.


2.3 Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τις επιστημονικές προσεγγίσεις, τις πρακτικές και για τις πολιτικές στα θέματα Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποϊδρυματισμού και των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.


2.4 Να αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες και να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ή να υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα έρευνας σε θέματα σχετικά με τα πιο πάνω.


2.5 Να συμβάλει στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την καταπολέμηση του στιγματισμού και τη σύνδεση της δραστηριότητας των εμπλεκόμενων στο Δίκτυο Φορέων και ατόμων με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


2.6 Να συμβάλει στη δημιουργία των ικανών και αναγκαίων συνθηκών σύνδεσης των δράσεων και των ενεργειών κοινωνικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων με νέες προοπτικές επαγγελματικής ένταξης.


2.7 Να προωθήσει την υποχρέωση σεβασμού των ψυχικά ασθενών, την ίση αντιμετώπιση και την κοινωνική αποδοχή τους, την εξάλειψη των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και του στίγματος, και να συμβάλλει στον νομοθετικό ορισμό και κατοχύρωση της προστασίας των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων.


2.8 Να συμβάλει στην ενεργοποίηση του δικτύου των οικογενειών, στις οποίες ανήκουν άτομα που πάσχουν από ψυχική νόσο, των χρηστών των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας και των εθελοντών.


2.9 Να αναπτύξει κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω δραστηριότητα.


3. Μέσα επίτευξης των σκοπών της Ομοσπονδίας:


3.1 Η συλλογική εκπροσώπηση των Φορέων υλοποίησης σε επαφές με τους αρμόδιους κρατικούς Φορείς, τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστικούς φορείς τους και τη συζήτηση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων.


3.2 Η υπογραφή ΣΣΕ εργασίας με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στους φορείς – Μέλη της Ομοσπονδίας.


3.3 Η καταγραφή των προβλημάτων των συμβαλλόμενων Φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών και δράσεων, ομαδοποίηση των προβλημάτων και κοινή στρατηγική δράση για τη συγκρότηση των αιτημάτων προς επίλυση ή υποστήριξη.


3.4 Η οργάνωση τακτικών θεματικών Συνόδων για ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στους Φορείς υλοποίησης και τα στελέχη τους.


3.5 Οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης, κατάρτισης και μεταφοράς εμπειριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στα στελέχη των Φορέων που τη συγκροτούν και των εργαζομένων τους, ενημέρωση για ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες και διάχυση των συμπερασμάτων τέτοιων δραστηριοτήτων.


3.6 Η διασύνδεση με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες, Οργανώσεις, Δίκτυα κ.λ.π. σε άλλες χώρες και με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς.


3.7 Η διατύπωση πρότασης και σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στους φορείς – Μέλη για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.


3.8 Η διερεύνηση καινοτόμων παρεμβάσεων και νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θέματα πρόληψης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, αποϊδρυματισμού και γενικότερα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.


3.9 Η ανάδειξη των καινοτόμων πρακτικών, μεταφορά αυτών και επίδειξή τους με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων εφαρμογής τους και από άλλους φορείς.


3.10 Η πληροφόρηση και ενημέρωση των στελεχών των Φορέων υλοποίησης, τόσο σε θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης επιμέρους ενεργειών και δράσεων, όσο και σε ευρύτερα θέματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας.


3.11 Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας από κοινού με τους εθνικούς ή άλλους Φορείς, για θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την ψυχική υγεία.


3.12 Η δημιουργία και αξιοποίηση ευέλικτων διαδικασιών και εργαλείων διαλόγου, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, όπως π.χ. τη δημιουργία μέσου ενημέρωσης (έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και social media), την έκδοσης ενημερωτικών εντύπων, τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π.


3.13 Η επιδίωξη όλων των προϋποθέσεων για την παροχή από τους εταίρους υπηρεσιών ψυχικής υγείας βέλτιστης ποιότητας καθώς και της πιστοποίησης της εν λόγω ποιότητας.